update voortgang

De omgevingsvergunning is inmiddels onherroepelijk, dus we kunnen gaan starten met de bouw. De bouwwegen zijn voorbereid en de heistelling staat op locatie. Er wordt week 44 gestart met het heiwerk en aansluitend worden de funderingsbalken aangebracht .

Na de funderingen zullen in week 46 – 49 de prefab garageboxen geplaatst worden. Na het plaatsen van de garageboxen zal het gebied van fase 1 ‘woonrijp’ gemaakt worden, o.a. de bestrating wordt dan aangebracht. Het woonrijp maken neemt ongeveer 3 werkweken in beslag. Vanwege de tussengelegen kerstvakantie is de prognose oplevering nu januari 2017.

Menu